Poliklinika APOLO, Antona Bernoláka 1419/10, 034 01 Ružomberok (1. poschodie)
2
1. Komplexné kardiologické vyšetrenia
...........................................
2
2. Dispenzárna starostlivosť o kardiologických pacientov
2
3. Elektrokardiografické vyšetrenia (EKG)
...........................................................
2
4. Záťažové EKG vyšetrenia
...........................................................
2
5. 24-hodinové monitorovanie EKG
...........................................................
2
6. 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi
2
7. Echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca)
2
8. Laboratórne vyšetrenia
...........................................................
2
9. Preventívne vyšetrenia
...........................................................